Werk & inkomen

Tijdens uw werk kunnen er zaken voorvallen welke leiden tot een discussie/conflict met de werkgever.

Onverhoopt ontslag? Of arbeidsongeschiktheid? Wij adviseren u graag hoe u zich hier tegen kunt verzekeren

Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering keert een geldbedrag uit bij overlijden voor een bepaalde datum en dus leeftijd. De maximale leeftijd is vaak op 65 jaar gesteld, maar 70 jaar kan ook. Overlijdt u voor die leeftijd dan wordt een bedrag uitgekeerd aan de begunstigden. Voor een overlijdensrisicoverzekering betaalt u - maandelijks of jaarlijks - een premie.
Bij een hypotheek wordt u vaak geacht of verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De begunstigde is dan de bank, de hypotheekverstrekker. Voor de bank en eventueel uw nabestaanden levert een overlijdensrisicoverzekering een extra zekerheid op de hypotheek en de aflossing daarvan. Een overlijdensrisicoverzekering kan afgesloten worden voor een bepaalde periode. Indien binnen uw huishouden er 2 inkomens zijn en één van beide inkomens valt weg door overlijden, zal een (groot) deel van het besteedbaar inkomen wegvallen en kunt u dus in financiŽle problemen komen. Uiteraard zit u daar op dat moment niet op te wachten, u heeft immers dan al genoeg zorgen en verdriet. Een overlijdensrisicoverzekering kan ervoor zorgen dat het inkomen dat wegvalt door de uitkering gecompenseerd wordt en dat bijvoorbeeld de hypotheek door de uitkering dusdanig wordt verlaagd dat de resterende totale maandlasten betaald kunnen worden uit het resterende inkomen. Echter een overlijdensrisico is niet altijd nodig, bij het bepalen van de risicoís bij het wegvallen van inkomen door overlijden kunnen ook andere factoren een rol spelen, bijvoorbeeld hoogte eigen vermogen, nabestaanden pensioen en/of hoogte resterende inkomen.

Er zijn veel soorten overlijdensrisicoverzekeringen, die met name verschillen voor wat betreft het uit te keren bedrag in relatie tot leeftijd, zoals:

Overlijdensrisicoverzekering met annuÔtair aflopende uitkering
Deze overlijdensrisicoverzekering kan gekoppeld worden aan een annuÔteiten hypotheek. De uitkering op een bepaalde datum is dan exact gelijk aan het nog niet afgeloste deel van de annuÔteiten hypotheek.

Overlijdensrisicoverzekering met lineair dalende uitkering
De uitkering daalt met een vast bedrag per jaar en kan eventueel gekoppeld worden aan de lineaire hypotheek.

Overlijdensrisico met vaste uitkering
Deze overlijdensrisicoverzekering keert een vast bedrag uit, ongeacht leeftijd van overlijden (maar binnen een termijn), deze kan gekoppeld worden aan de aflossingsvrije hypotheek.overlijdensrisicoverzekering tegen

Leeftijdsafhankelijke premiebetaling
Dit is eigenlijk een jaarlijks aan te passen overlijdensrisicoverzekering, de premie stijgt per jaar.

De overlijdensrisicoverzekering wordt op individu afgesloten, heeft u een partner dan wordt deze dus in de regel op beide partners individueel afgesloten.

Een overlijdensrisico verzekering is niet altijd verplicht bij een hypotheek, toch kan het verstandig zijn deze af te sluiten. Uw partner geeft u namelijk hierdoor een mate van zekerheid dat de hypotheeklasten voor hem of haar fors verlagen in het geval u overlijdt en zodoende kan uw partner in de woning blijven wonen of zijn/haar inkomen aanvullen middels de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering (indien uw partner de begunstigde is en niet de bank).

Over Financieel Totaal Planners

FTP is een jong, dynamisch bedrijf met een klantvriendelijk concept dat zich richt op totale financiële planning. Het aanbod aan financiële voorzieningen is tegenwoordig zeer groot. Wij werken daarom dan ook niet met standaard oplossingen.

Kunnen wij u helpen?

Snel in contact komten met één van onze medewerkers? Vul dan onderstaand contactformulier in:

Naam * 
E-mailadres * 
Onderwerp * 
Telefoonnummer * 
E-mailadres *
 

* Deze velden zijn verplicht.

Laagraven 3 | 3439 LG | Nieuwegein | T: 030 - 28 51 995 | info@financieeltotaalplanners.nl

webdesign & hosting by